اطلاعیه هادیدار مدیر و کارکنان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری با سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
بررسی و رفع مشکلات کارکنان در خصوص ارتقاء طبقه، رتبه ،سنوات ،انتصابات و اعمال مدارک
 ١٠:٠٦ - 1399/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٦ - 1399/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم نیاز به طرح مجدد تمدید اعتبار بسته های خدمتی دارای موافقت نامه کارگروه قبلی کاهش تصدی گری و برونسپاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برونسپاری
 ٠٩:٤٤ - 1399/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر از فعالان نظام پیشنهادات
تقدیر از فعالان نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 ٠٨:١٧ - 1399/01/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

ابلاغ شرایط جدید احراز تحصیلی بهورزان
جدیدترین اصلاحیه احراز تحصیلی بهورزان ابلاغ شد
 ١٣:٤٠ - 1398/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>