معرفی معاون

نام و نام خانوادگی : ناصر سارانی

پست سازمانی : معاون مدیر

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت گرایش تحول

 

شرح وظایف  عبارت‌اند از:

۱- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند انتصابات و تغییر عناوین کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی.

۲- نظارت بر صحت احکام استخدامی کارکنان.

۳- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند ارتقاء طبقه کارکنان.

۴- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند ارتقاء رتبه کارکنان.

۵- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند احتساب مدرک تحصیلی کلیه کارکنان.

۶- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند احتساب سوابق دولتی و تجربی کارکنان.

۷- مکاتبه با مدیریت حراست در خصوص کارکنان متقاضی پست‌های مدیریتی و سرپرستی.

۸- پیگیری و برگزاری جلسات کمیته اجرایی مهندسی مشاغل.

۹- بررسی درخواست‌های ادامه تحصیل کارکنان بر اساس ضوابط مرتبط و شرایط احراز و اعلام نتیجه در سامانه مهندسی مشاغل.

۱۰- بررسی و تائید درخواست‌های ارتقاء به رتبه خبره و عالی در سامانه مهندسی مشاغل.

۱۱- نظارت بر به‌کارگیری منابع انسانی شاغل در واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در قالب کمیته‌های انتصاب و نقل و انتقالات.

۱۲-نظارت بر کمیته‌های فرعی طرح طبقه‌بندی مشاغل واحدهای تابعه دانشگاه.

۱۳-پاسخ به مکاتبات مربوط به شکایات کارکنان به دیوان عدالت اداری.

۱۴-بازدید از واحدهای تابعه دانشگاه و نظارت بر صحت امور مهندسی مشاغل.

۱۵-شرکت در همایش‌ها، جلسات و کارگروه‌های کشوری و منطقه‌ای مهندسی مشاغل در خصوص تدوین شرایط احراز، شرح وظایف، ضوابط انتصاب مدیران و ...

۱۶-به‌روز نمودن بانک اطلاعاتی مرتبط با حوزه مهندسی مشاغل.

۱۷-هماهنگی و برگزاری جلسات در حوزه مهندسی مشاغل قطب ۵ کشوری (به‌عنوان سرگروه قطب)

۱۸-انجام مطالعات و تحلیل‌های علمی مستمر در خصوص طراحی شغل، تجزیه‌وتحلیل شغل و شرایط احراز شغل.

۱۹- انجام دوره‌ای و منظم تحلیل مشاغل برای تعیین نیازهای دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان و مدیران.

۲۰-مشارکت در نیازسنجی آموزشی و تدوین محتوا و راهنماهای آموزشی در حوزه مهندسی مشاغل بر اساس ضوابط ابلاغی و پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی

۲۱-مشارکت در تدوین و پایش برنامه عملیاتی اختصاصی و مشترک مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه.

۲۲-مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان‌های نظارتی.

۲۳- مدیریت اسناد و صورت‌جلسات کمیته‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر جلسات مرتبط.

۲۴-پاسخ به مکاتبات واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص مهندسی مشاغل.

۲۵- تهیه گزارش‌های عملکرد به‌صورت دوره‌ای و ارسال به مسئولین و مراجع مربوط.

 

 


درباره ما

محتوای مرتبط