اخبار > بررسی و رفع مشکلات کارکنان در خصوص ارتقاء طبقه، رتبه ،سنوات ،انتصابات و اعمال مدارکدیدار مدیر و کارکنان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری با سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

در این دیدار که روز چهارشنبه مورخ 99/03/14 در محل دفتر کار معاونت توسعه مدیرت و منابع دانشگاه انجام شد ابتدا جناب آقای دکتر مهدی   زند   مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ضمن تشکر از برگزاری این جلسه گزارشی از عملکرد سال 98 در حوزه های مختلف مهندسی سازمان ، مهندسی مشاغل ، ارزیابی عملکرد ، آموزش مدیران و برونسپاری بشرح ذیل ارائه نمودند :

- اعمال مدرک  و تغییر عنوان کارکنان قراردادی تبصره 3 حدود 500 مورد

- بررسی سنوات غیر رسم پرسنل  رسمی وپیمانی و تنظیم صورتجلسه به تعداد 450مورد

- ایجاد کمیته های فرعی مهندسی مشاغل و تفویض اختیار کلیه موارد مربوط به ارتقا طبقه و رتبه پرسنل شهرستان ها به واحد های تابع دانشگاه

-بررسی حدود 2000 پرونده در سال 98 و انجام ارتقا رتبه و طبقه همکاران به صورت هفتگی ، بارگزاری و اطلاع رسانی بر روی سایت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

-برگزاری دوره های آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل جهت نیرو های کارگزین کلیه واحد های تابعه توسط کارشناسان مهندسی مشاغل

-بارگزاری کامل اطلاعات پست های سازمانی در سامانه تشکیلات دانشگاه و بروز رسانی چارت سازمانی

-بروز رسانی سامانه های تحت پوشش مدیریت و نظارت بر عملکرد آنها

-تحت پوشش قرار دادن حدود 13 سامانه و بروز رسانی سامانه های تحت پوشش مدیریت و نظارت بر عملکرد آنها

سپس هر یک از کارشناسان تحت مجموعه نقطه نظرات خودشان را جهت بهبود وظایف اداری و تسریع در انجام امور مطرح کردند.

در ادامه این دیدار جناب آقای مهندس بامری سرپرست معاونت توسعه مدیریت ضمن تشکر از عملکرد حوزه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری به نکات مهمی بشرح ذیل اشاره نمودند:

-داشتن برنامه کوتاه مدت ، میان مدت، بلند مدت

-در بحث انتصاب مدیران می بایست با نگاه شایسته سالاری صورت پذیرد

-مطالبه گری کارکنان و حفظ حقوق آنان را از الویت ها دانسته

- برقراری عدالت و جلب رضایت همکاران را درگرو خدمتی که انجام می شود دانستند

-نگاه ارباب رجوع به مدیریت توسعه می بایست نگاهی تسهیل گر باشد.

 

 

تنظیم کننده : محمود براهویی نوری

 

1399/03/20 - ١٠:٠٦ - Notifications - ٢٧٥٧١

 


خروج