اخبار > فراخوان پستهای مدیریتیانتصاب مدیران

در راستای شفافیت اداری و عدالت سازمانی بخش فراخوان پستهای مدیریتی در پایگاه اینترنتی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

  ایجاد و روزانه بروز می گردد . همکاران محترم متقاضی پستهای  مدیریتی ، جهت آگاهی از فراخوانهای انتصاب مدیران و شرایط احراز به صفحه مذکور ، بخش فراخوان انتصاب مدیران  مراجعه نمایند ضمناً فرمهای مدیریتی 1، 2 و 3 در بخش ضوابط و بخشنامه های سایت قابل دسترس می باشد .

 

1399/03/11 - ١١:٢٦ - News, Slider, Notifications - ٢٧٤٧٢

 


خروج