اخبار > ابلاغ تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتیابلاغ تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتی

تشکیلات تفصیلی واحدهای محیطی معاونت بهداشتی باستناد نامه شماره 212/1279 مورخ 98/06/17مرکز توسعه و تحول وزارت متبوع

ابلاغ گردید در همین راستا کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه بهمراه کارشناسان معاونت بهداشتی و کارشناسان طرح

گسترش شبکه های سراوان ، سیب و سوران و مرکز بهداشت زاهدان در تاریخهای 20 و 21 آبان ماه اقدام به جایریزی

نیروهای بهداشتی نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

1398/08/21 - ١٤:٠٦ - News, Notifications, Events - ٢٤٥٢٩

 


خروج