اخبار جدیدبرگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی
دوره آموزشی
 ١٠:٠٧ - 1399/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٦ - 1399/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
عدم نیاز به طرح مجدد تمدید اعتبار بسته های خدمتی دارای موافقت نامه کارگروه قبلی کاهش تصدی گری و برونسپاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برونسپاری
 ٠٩:٤٤ - 1399/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر از فعالان نظام پیشنهادات
تقدیر از فعالان نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 ٠٨:١٧ - 1399/01/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
اخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل
مجوز ادامه تحصیل
 ١٤:٠١ - 1398/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>