اخبار > مدیریتبرگزاری دوره آموزش مدیران

 

 

عنوان دوره حضوری  : مدیریت استراتژیک منابع انسانی       

 زمان برگزاری : 30: 8  الی  30 : 12 

تاریخ : 30/ 5/ 99   ...   روز پنجشنبه

مکان : بلوار خلیج فارس ، مرکز آموزش و  پژوهش های توسعه و آینده نگری .

 

 

ردیف

 

شرکت کنندگان

 

عنوان پست

 

ردیف

 

شرکت کنندگان

 

عنوان پست

 

1

دکتررضا کرد

مدیر شبکه بهداشت و درمان خاش

17

دکترمهدی محمدی

رئیس دانشکده بهداشت زاهدان

2

دکترمحمود کردی

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره ) خاش

18

عباسعلی شهرکی

سرپرست امور عمومی دانشکده  دندانپزشکی زاهدان

3

دکترمحمد قره بگلو

مدیر شبکه بهداشت و درمان سراوان

19

 دکترعلی  نویدیان

رئیس دانشکده پرستاری مامایی زاهدان

4

دکترامیر گرگیج

رئیس بیمارستان رازی سراوان

20

حسین جهانتیغی

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه

5

ایوب کرد

رئیس مرکز بهداشت سیب سوران

21

مجتبی خواجه داد

رئیس اداره حقوق  و دستمزد

6

دکترمصطفی احمدی مقدم

مدیر شبکه میر جاوه

22

بابک سنجرانی

رئیس تأمین و توزیع نیروی انسانی

7

زهره رخشانی

رئیس منابع انسانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع )

23

ابوالفضل بذر افشان

رئیس گروه مهندسی مشاغل

8

اسماعیل مقدم

مدیر داخلی بیمارستان بوعلی زاهدان

24

مهدیه میر شکاری

رئیس گروه مهندسی سازمان

9

دکترجلیل نجاتی

رئیس مرکز بهداشت زاهدان

25

مجتبی خواجه داد

رئیس اداره حقوق و دستمزد

10

علی رخشانی

مدیر داخلی بیمارستان روانپزشکی بهاران

26

بابک سنجرانی

رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

11

سید امیر موسوی

مدیر داخلی بیمارستان  چشم پزشکی الزهرا(س)

27

مسعود اسدالهی

رئیس اداره کارگزینی

12

عبدالواحد شهنوازی

رئیس بیمارستان حضرت علی اصغر(ع )

28

احسان رهدار

مسئول اداره کارگزینی

13

وحیده گرگیج

کارگزین دانشکده پزشکی زاهدان

29

محمود براهویی نوری

رئیس گروه نرم افزار و اطلاع رسانی

14

دکتر علیرضا نخعی

رئیس دانشکده پیراپزشکی زاهدان

30

محمود احمدی

رئیس اداره کارگزینی هیئت علمی

15

دکترعلی دهقانی احمد اباد

رئیس دانشکده توانبخشی زاهدان

31

محمد امین دهواری

کارشناس امور بازنشستگی

16

دکترانسیه قیاسی

مدیر داخلی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص )

32

امین رفیعی

مسئول ارزشیابی کارکنان

 

 

 

33

امین پور حسن

مدیر آمار و فناوری

 

1399/05/27 - ١٠:٢٣ - Slider - ٢٨٤٦٥

 


خروج