اخبار > اولین فراخوان نظام پیشنهاداتاولین فراخوان نظام پیشنهادات در سال 1399

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اطلاعیه ای اعلام کرد :

اولین فراخوان نظام پیشنهادات در سال 1399  با عنوان  ذیل  :

·        ارائه راهکارهای خود مراقبتی کارکنان  اداری و درمان در مقابله با ویروس کرونا

 برگزار میگردد.

کلیه همکاران محترم دانشگاه می توانند از مورخ  99/2/3  لغایت 99/3/4 با مراجعه به سایت تشکیلات دانشگاه به آدرس   http://tashkilat.zaums.ac.ir سامانه های مدیریت توسعه و تحول ، سامانه نظام پیشنهادات مراجعه و نسبت به ثبت پیشنهاد خود در قسمت فراخوان پیشنهاد اقدام نمایند.

 

 

تنظیم کننده :  محمود براهویی نوری

 

 

1399/02/06 - ٠٧:٤٩ - Notifications - ٢٦٩٦٠

 


خروج