اخبار > تشکیل کمیته مهندسی مشاغل (معاونت بهداشتی )انتصابات معاونت بهداشتی مورخ 1398/07/17

کمیته مهندسی مشاغل (انتصابات معاونت بهداشتی ) در تاریخ 1398/07/17 در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور رئیس و اعضای کمیته تشکیل و نتایج آن بپیوست طی نامه شماره 76597 مورخ 1398/07/27 به مدیریت منابع انسانی جهت اجرا ابلاغ گردید

 

1398/07/28 - ٠٨:١٤ - News - ٢٤٢١٦

 


خروج